Value8

This post is not available in this language.Notering 7% cumulatief preferente aandelen Value8 per 6 januari

Eerste nieuwe notering van 2012

Value8 NV, de in Bussum gevestigde investerings- en corporate finance onderneming, maakt bekend dat de cumulatief preferente aandelen Value8 op 6 januari 2012 geïntroduceerd zullen worden op NYSE Euronext. De aandelen hebben de ISIN-code NL0009875483 en het tickersymbool PREVA. Daarmee vormt de introductie van de Value8 Cumprefs de eerste nieuwe notering van het jaar op NYSE Euronext Amsterdam.

De cumulatief preferente aandelen hebben de volgende karakteristieken:

  • Uitgifteprijs: 25,00 euro.
  • Dividend bedraagt 7%, ofwel 1,75 euro per aandeel. 
  • Dividendbetaling is preferent ten opzichte van houders van gewone aandelen Value8.
  • Terugkoop mogelijkheid met extra premie van 2 procent per jaar.
  • Notering per 6 januari 2012.
  • Notering in veilinghandel (11.30 uur en 16.30 uur), met mogelijkheid tot na-handel tegen de totstandgekomen veilingprijs in het daarop volgende halfuur 11.30 tot 12.00 respectievelijk 16.30 tot 17.00 uur.

Er zullen door omwisseling van aangeboden aandelen Witte Molen in totaal 79.183 cumulatief preferente aandelen uitstaan.

Value8 NV
 
Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga


Profiel Value8 NV:
Value8 N.V. (spreek uit: valuate) is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven, voornamelijk in de Benelux en West Europa. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange termijn groeisectoren, waaronder gezondheidszorg, vrije tijd, milieu en internet. De dienstverlening heeft met name betrekking op advisering en begeleiding van bedrijven bij financiering, beursgang, investor relations en/of corporate governance vraagstukken. Value8 N.V. streeft naar creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn en een outperformance ten opzichte van de AEX-index.

www.value8.com

Message details

Sub-group Equities
Issuer Value8
Category New issues
ISIN NL0009875483
Securities name Cumulative preference shares
Publication date January 3 2012