Intereffekt Investment Funds

This post is not available in this language.Introductie nieuw beleggingsfonds: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity

Intereffekt Investment Funds voegt per 14 november as een nieuw aandelenfonds toe aan haar fondsenpalet. Het nieuwe fonds heeft als doelstelling het realiseren van een hoge dividend inkomstenstroom in combinatie met het behalen van koersrendement, door te investeren in een gespreide portefeuille van aandelen uit het Frontier Markets Universum. Frontier Markets zijn markten die zich in een vroeg stadium van economische ontwikkeling bevinden.

Het fonds zal in principe minimaal twee keer per jaar dividend uitkeren. De uitkering zal naar verwachting 6-8% per jaar bedragen. Benchmark van het fonds is de MSCI Frontier Markets Index (Total Return).

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum.

Voorbeelden van landen uit het Frontier Markets Universum waarin het fonds zal (kunnen) beleggen zijn: Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Bangladesh, Kroatië, Kenia, Kazachstan, Koeweit, Sri Lanka, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Oman, Oekraïne, Egypte en Vietnam.

Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde spreidingscriteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het minimale verwachte dividendrendement bij opname in de portefeuille bedraagt voor een individueel aandeel 4%.

Introductie
Vanaf 14 november 2012 zullen de aandelen Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity genoteerd zijn aan NYSE Euronext in Amsterdam (introductie door verhandeling). Vanaf die datum zal het fonds iedere beursdag verhandelbaar zijn via elke bank en broker. De introductiekoers bedraagt € 10,00 per aandeel.

Beheerder
De beleggingsfondsen van Intereffekt Investment Funds N.V. worden beheerd door TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure. Op dit moment worden zeven beursgenoteerde fondsen beheerd:

Aandelenfondsen:

  • TCM Global Frontier High Dividend Equity
  • TCM Frontier Vietnam High Dividend Equity
  • TCM Africa High Dividend Equity

Derivatenfondsen

  • Intereffekt Brazil Warrants
  • Intereffekt India Warrants
  • Intereffekt China Warrants
  • Intereffekt Japanse Warrants


Joure, 8 november 2012

Adresgegevens
Intereffekt Investment Funds N.V.
Sewei 2, Postbus 138, 8500 AC Joure
T 0513 – 48 22 22
W www.intereffektfunds.nl
E [email protected]

Message details

Sub-group Funds
Issuer Intereffekt Investment Funds
Category New issues
ISIN NL0010278073
Symbol INFRO
Securities name Aandelenfonds
Publication date November 12 2012

Downloads

Brochure.pdf
(Dutch)
Prospectus.pdf
(Dutch)
Kerngegevens.pdf
(Dutch)
EBI.pdf
(Dutch)
Introductieadvertentie.pdf