Unilever

This post is not available in this language.Dividend

De Raad van Bestuur van Unilever N.V. bericht, dat over het tweede kwartaal 2020 vanaf 9 september 2020 een dividend van € 0.4104 per gewoon aandeel van nominaal € 0,16 verkrijgbaar zal zijn, onder aftrek van 15% dividendbelasting.

Voor de betaling van het kwartaaldividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

6 augustus 2020: notering ex-dividend
7 augustus 2020: record datum
9 september 2020: betaalbaarstelling

Houders van aandelen ontvangen het dividend door tussenkomst van de bank of commissionair waar hun stukken op 7 augustus 2020 bij kantoorsluiting in administratie zijn.

Op aandelen waarvoor geen aandeelbewijs is afgegeven doch een boeking in het aandelenregister van de vennootschap is gesteld, geschiedt de betaling ten gunste van degene te wiens naam de aandelen staan op 7 augustus 2020 bij kantoorsluiting.

Betaalkantoor is ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) te Amsterdam.

Met toestemming van Unilever N.V. biedt ABN AMRO een dividend herbeleggingsprogramma aan voor de gewone aandelen met een nominale waarde van € 0,16 elk die gehouden worden via Euroclear Nederland, waarbij houders in de gelegenheid worden gesteld hun netto dividend te herbeleggen in gewone aandelen Unilever N.V. Voor verdere informatie dienaangaande verzoeken wij u contact op te nemen met uw bank of commissionair, of ABN AMRO, Corporate Broking, tel +31 (0) 20 3442000.

23 juli 2020

Unilever N.V.
Rotterdam

Message details

Sub-group Equities
Issuer Unilever
Category Dividend
ISIN NL0000009355
NL0000388619
Symbol UNA
UNIA
Securities name Ordinary shares
Publication date July 29 2020