Van Lanschot Kempen

Nieuwe emissie: Kempen Deep Barrier Note IIKempen & Co introduceert vandaag de Kempen Deep Barrier Note II (hierna: de Note). De inschrijvingsperiode loopt tot en met donderdag 16 juni 2011, 17.30 uur. De uitgifteprijs bedraagt (indicatief) € 1.000.

De Kempen Deep Barrier Note II in het kort:
Een belegging waarmee in zowel opgaande als neergaande Europese aandelenmarkten rendement kan worden behaald. Daarnaast kan er worden geprofiteerd van een eventuele stijging van de 10-jaars euro CMS rente. Ten slotte biedt een belegging in de Note ook een voorwaardelijke kapitaalbescherming.

  • Ieder jaar een coupon, gekoppeld aan de 10-jaars euro CMS rente, met een vaste opslag van 2,45%.
  • Als de 10-jaars euro CMS rente stijgt, dan stijgt ook de coupon van de Note.
  • De Note heeft een looptijd van 5 jaar. Gedurende de looptijd is de Note dagelijks verhandelbaar via NYSE Euronext® Amsterdam.
  • De Note biedt voorwaardelijke kapitaalbescherming tot en met een koersdaling van 60% van de EURO STOXX 50® (Price) Index.
  • De startwaarde van de EURO STOXX 50® (Price) Index wordt vastgesteld op 16 juni 2011.
  • De indicatieve uitgiftekoers is 100% met een maximum van 101% en wordt definitief vastgesteld op 16 juni 2011.
  • Een belegging met als debiteur F. van Lanschot Bankiers N.V. met credit rating A- (stable outlook).

Voor meer informatie over de Kempen Deep Barrier Note II verwijzen wij u naar www.kempenvaluations.nl


Disclaimer:
Lees voor aankoop van de Note het Prospectus waarin de Note en de kosten en risico’s van dit product staan beschreven. De waarde van de Note kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Prospectus is te raadplegen via de website www.kempenvaluations.nl

Message details

Sub-group Bonds
Issuer Van Lanschot Kempen
Category New issues
ISIN NL0009805993
Securities name Kempen Deep Barrier Note II
Publication date June 7 2011