Van Lanschot Kempen

Kempen & Co introduceert de Floored Floater 11-21Bij dit product ontvangt de belegger jaarlijks een coupon van minimaal 5%, terwijl hij bovendien zal profiteren van een mogelijke stijging van de korte rente boven dit minimumniveau. Als het 12-maands Euribor tarief aan het begin van de jaarlijkse couponperiode hoger staat dan 5%, dan ontvangt de belegger over dat jaar een coupon die gelijk is aan het 12-maands Euribor tarief. Aan het einde van de looptijd van de Floored Floater ontvangt de belegger de nominale waarde van de Floored Floater (€ 1.000 per Floored Floater).

De inschrijvingsperiode loopt tot en met 21 april 2011.

Floored Floater 11-21 in het kort:
  • Een belegging met als debiteur F. van Lanschot Bankiers N.V. met credit rating A- (stable outlook).
  • Een minimum coupon van 5% op jaarbasis.
  • Bij een stijging van de korte rente (12-maands Euribor®) boven de 5% profiteert u volledig mee.
  • Een looptijd van 10 jaar. Gedurende de looptijd is de Floored Floater dagelijks via de beurs verhandelbaar via Euronext Amsterdam by NYSE Euronext®.
  • De indicatieve uitgiftekoers is 100% met een maximum van 101%; de uitgiftekoers wordt definitief vastgesteld op 21 april 2011.
  • Op de einddatum in 2021 ontvangt u 100% van de nominale waarde (€ 1.000) per Floored Floater retour.
Het Prospectus, de definitieve voorwaarden (Final Terms) en de brochure voor de Floored Floater geven belangrijke informatie over dit product, alsmede de risico’s verbonden aan een belegging in de Floored Floater. Deze documenten treft u op deze pagina aan en zijn tevens te raadplegen op www.kempenvaluations.nl
 
 

Message details

Sub-group Bonds
Issuer Van Lanschot Kempen
Category New issues
ISIN NL0009706282
Securities name Floored Floater 11-21
Publication date April 7 2011